Навчальний процес здобувачів вищої освіти проходить на базах сучасно обладнаних комунальних та приватних клінік та на базі  функціонуючого в інституті симуляційного центру, що використовується здобувачі вищої освіти для опановувати практичних навичок на муляжах і тренажерах. Кафедра є випускаючою.

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • Пропедевтика педіатрії
  • Педіатрія
  • Акушерство та гінекологія
  • Медична генетика

кафедра 1

Склад кафедри:

  • завідувач кафедрою к.мед.н., доцент М'ясоїд Юрій Петрович
  • к.мед.н., доцент Жержова Татьяна Анатоліївна
  • к.мед.н., доцент Ковтуненко Раїса Вікторівна
  • к.мед.н., асистент кафедри Писаревський Костянтин Іванович
  • асистент кафедри Соломенко Михайло Вячеславович
  • асистент кафедри Товарницька Анна Олександрівна