>>>Посилання на матеріали з навчально-методичного забезпечення кафедри<<<

Навчальний процес здобувачів вищої освіти проходить на базах сучасно обладнаних комунальних та приватних клінік та на базі функціонуючого в інституті симуляційного центру, що використовується здобувачі вищої освіти для опановувати практичних навичок на муляжах і тренажерах. Кафедра є випускаючою.

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Пропедевтика педіатрії
 • Педіатрія
 • Акушерство та гінекологія
 • Медична генетика

кафедра 1

Склад кафедри:

 • завідувач кафедрою к.мед.н., доцент М'ясоїд Юрій Петрович
 • д.мед.н.,професор Шумна Таміла Євгенівна
 • к.мед.н., доцент Жержова Татьяна Анатоліївна
 • к.мед.н., доцент Ковтуненко Раїса Вікторівна
 • к.мед.н., асистент кафедри Писаревський Костянтин Іванович
 • асистент кафедри Соломенко Михайло Вячеславович
 • асистент кафедри Товарницька Анна Олександрівна