>>>Посилання на матеріали з навчально-методичного забезпечення кафедри<<<

На кафедрі здобувачами вищої освіти здійснюється опанування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для професії лікаря.  Під час навчання викладачі допомагають також оволодівати навичками комплементарної медицини. Матеріальна технічна база кафедри оснащена відповідним сучасним обладнанням котре використовується у навчальному процесі.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Анатомія людини
 • Англійська мова
 • Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • Біоклінічна медицина
 • Біоорганічна та біологічна хімія
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Історія медицини
 • Історія України та української культури
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Медична біологія
 • Медична та біологічна фізика, медична інформатика
 • Медична хімія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Підготовка до КРОК-1
 • Підготовка до КРОК-2
 • Українська мова (у т.ч. за професійним спрямуванням)
 • Фармакологія
 • Фізіологія
 • Фітотерапія
 • Філософія
 • Основи гомеопатії
 • Основи рефлексотерапії
 • Основи фізіологічної регуляційної медицини
 • Судова медицина, медичне право України

 кафедра 1

Склад кафедри:

 • завідувачка кафедрою д.біол.н., професор Островська Світлана Сергіївна
 • д.мед.н., професор Гарець Віра Іванівна
 • д.мед.н., професор Федченко Микола Петрович
 • д.біол.н., професор Слєсаренко Олена Григоріївна
 • к.мед.н., доцент Великородний Віктор Іванович
 • к.філ.н., доцент Макарець Микола Федосійович
 • к.біол.н., доцент Мякушко Володимир Аркадійович
 • к.біол.н., доцент Назарова Дар'я Іванівна
 • к.біол.н., доцент Писменецька Ірина Юріївна
 • к.біол.н., доцент Черненко Галина Петрівна
 • к.філ.н., викладач Виселко Андрій Дмитрович
 • к.біол.н., викладач Коновалова Олена Сергіївна
 • к.мед.н., викладач Маража Ірина Олександрівна
 • к.біол.н., викладач Мархонь Наталя Олександрівна
 • к.біол.н., викладач Трушенко Олександр Сергійович
 • викладач Давиденко Інна Василівна
 • викладач Данильченко Альбіна Костянтинівна
 • викладач Євтушенко Тамара Владиславівна
 • викладач Копацька Марія Володимирівна
 • викладач Порвишерст Катерина Юріївна
 • викладач Терещенко Наталія Миколаївна
 • викладач Філіпенко Вікторія Віталіївна

кафедра 2