>>>Посилання на матеріали з навчально-методичного забезпечення кафедри<<<

Викладання дисциплін на кафедрі проводиться у спеціально оснащених аудиторіях з використанням сучасних науково-методичних матеріалів зі застосуванням муляжів та тренажерів для засвоєння практичних навичок необхідних для отримання кваліфікації лікаря. Клінічними базами кафедри є провідні медичні установи міста Дніпра та Дніпропетровської області. За період існування кафедра підготувала та випустила багато майбутніх фахівців.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Догляд за хворими (практика)
 • Охорона праці в галузі
 • Пропедевтика внутр.медицини
 • Радіологія
 • Внутрішня медицина
 • Дерматологія, венерологія
 • Дитячі інфекційні хвороби
 • Ендокринологія
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Інфекційні хвороби
 • Клінічна імунологія та алергологія
 • Клінічна фармакологія
 • Медична психологія
 • Неврологія (у т.ч. нейростоматологія)
 • Професійні хвороби
 • Психіатрія, наркологія
 • Радіаційна медицина
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Фтизіатрія
 • Гігієна та екологія
 • Соціальна медицина, громадське здоров’я

photo 6

Склад кафедри:

 • завідувачка кафедрою д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України Кириченко Алла Григоріївна
 • д.мед.н., професор Алексєєнко Зоя Костянтинівна
 • професор, д.мед.н. Агарков Сергій Федорович
 • д.мед.н., доцент Тітов Герман Іванович
 • к.мед.н., доцент Бойко Ольга Вікторівна
 • к.мед.н., асистент кафедри Деркач Алла Кирилівна
 • к.мед.н., асистент кафедри Кравченко Марина Костянтинівна
 • к.мед.н., асистент кафедри Писаревська Ірина Анатоліївна
 • к.мед.н., асистент кафедри Степура Валерій Павлович
 • к.мед.н., асистент кафедри Шевченко Ірина Федорівна
 • к.мед.н., асистент кафедри Широков Олександр Васильович
 • асистент кафедри Адегова Людмила Яківна
 • асистент кафедри Башта Ірина Григорівна
 • асистент кафедри Євтушенко Наталія Вікторівна
 • асистент кафедри Заяць Ірина Олександрівна
 • асистент кафедри Максименко Оксана Павлівна
 • асистент кафедри Павлова Вікторія Василівна
 • асистент кафедри Пригорнева Олена Володимирівна
 • асистент кафедри Сорокін Леонід Леонідович
 • асистент кафедри Черниловська Світлана Володимирівна