"Лікар, який не знає народної медицини, схожий на людину, яка стоїть на одній нозі."
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гіппократ

 

Заклад вищої освіти Європейський медичний університет (далі – ЄМУ) здійснює свою діяльність, у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

ЄМУ було створено при участі Української асоціації народної медицини у 1993 році, згідно Розпорядження виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.07.1993 № 893, ініціативною групою фахівців-медиків Дніпропетровщини за підтримкою 24 депутатів Верховної Ради України від Дніпропетровського регіону.

У 1995 році закладпройшов ліцензування у Головному Управлінні ліцензування та акредитації Міністерства освіти України (рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 30.05.1995, протокол № 18) та було отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності.

У 1999 році ДМІ ТНМ було вперше акредитовано як заклад вищої освіти за третім рівнем акредитації (рішення Державної акредитаційної комісії України від 21.12.1999, протокол № 24). 

З 2011 р. інститут почав приймати на навчання громадян іноземних держав. На теперішній час в ЄМУ навчаються здобувачі вищої освіти з понад 70 країн світу, серед яких з Великобританії, Єгипту, Нігерії, Йорданії та ін.

У 2017 р. ДМІ ТНМ розпочато підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Навчальний процес здійснюється на профільних кафедрах ЄМУ, а його виконання забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом у кількості більш ніж 80 осіб, серед яких 14 докторів та 38 кандидатів наук.

Лікувальна робота та викладання клінічних дисциплін у ЄМУ здійснюється на клінічних базах обласних та міських лікарень, а також військового шпиталю. Враховуючи виклики сьогодення у закладі створено і функціонує сучасний центр стимуляційних методів навчання.

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, як заклад вищої освіти ІІІ рівня акредитації, системно працює не тільки над зростанням престижності вищої медичної освіти України, а і для підвищення її міжнародного авторитету. Під час навчання ЄМУ забезпечує вплив на формування загально-прийнятих духовно-моральних цінностей і світогляду здобувачів вищої освіти та випускників.