ЄМУ пройшов акредитацію за спеціальностями (222) "Медицина" (дійсна до  07.06.2023)

та (221) "Стоматологія (дійсна до 07.06.2023)

 

Фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО Єдина Державна Електронна База з питань Освіти 

Сертифікат з акредитації освітньої програми (221) "Стоматологія"