>>>Посилання на матеріали з навчально-методичного забезпечення кафедри<<<

На кафедрі здобувачами вищої освіти здійснюється опанування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для професії лікаря.  Під час навчання викладачі допомагають також оволодівати навичками комплементарної медицини. Матеріальна технічна база кафедри оснащена відповідним сучасним обладнанням котре використовується у навчальному процесі.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Українська мова (за проф. спрям.)

 • Іноземна мова (за проф. спрямув.)
 • Латинська мова та мед.термінологія
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Історія медицини
 • Медична біологія
 • Медична хімія
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Анатомія людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Фармакологія
 • Медична і біологічна фізика
 • Актуальні питання медичної ембріології
 • Сучасні проблеми біофізики
 • Молекулярна біологія в медицині
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Біометричні методи в морфології
 • Прикладна фізика в медицині
 • Нейроанатомія
 • Основи нутриціології
 • Клінічна біохімія
 • Клінічна фізіологія
 • Раціональне харчування та дієтотерапія
 • Сучасні проблеми молекулярної біології
 • Цитологія та ембріологія з основами тератології
 • Анатомія опорно-рухового апарату
 • Основи фармакогнозії та фітотерапії
 • Клінічна мікробіологія
 • Клінічна патофізіологія
 • Актуальні проблеми клінічної патоморфології
 • Молекулярна фізіологія
 • Санітарна мікробіологія та вірусологія
 • Клітинні технології в медицині
 • Основи фармакогнозії та фітотерапії
 • Основи натуропатії
 • Іноземна мова в медицині
 • Мікронутрієнтологія
 • Основи рефлексотерапії
 • Біоклінічна медицина
 • Клінічна фармакологія
 • Основи іридодіагностики
 • Основи гомотоксикології
 • Фізіологічна регуляційна медицина
 • Основи курортології
 • Судова медицина (стоматологія). Медичне право України
 • Медична термінологія з підготовкою до І етапу ЄДКІ
 • Основи мануальної терапії
 • Підготовка до І етапу ЄДКІ
 • Медична та біологічна фізика, медична інформатика
 • Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • Фундаментальні основи традиційної медицини
 • Біоритмологія
 • Основи психології і педагогіки у вищій школі
 • Естетика
 • Основи формування здорового способу життя
 • Логіка
 • Деонтологія і етика в медицині
 • Основи академічної доброчесності
 • Основи мікроелементології
 • Європейський стандарт комп’ютерної грамотності
 • Мовна підготовка

 кафедра 1

 

Склад кафедри:

 • завідувачка кафедрою д.біол.н., професор Островська Світлана Сергіївна
 • професор кафедри д.мед.н., професор Гарець Віра Іванівна
 • професор кафедри д.мед.н., професор Федченко Микола Петрович
 • професор кафедри д.біол.н., професор Слєсаренко Олена Григоріївна
 • доцент кафедри к.філ.н., доцент Макарець Микола Федосійович
 • доцент кафедри к.біол.н., доцент Мякушко Володимир Аркадійович
 • доцент кафедри к.біол.н., доцент Писменецька Ірина Юріївна
 • доцент кафедри к.мед.н., доцент Антонова Олена Василівна 
 • доцент кафедри к.біол.н.,Трушенко Олександр Сергійович
 • доцент кафедри доктор філософії, доцент Маража Ірина Олександрівна
 • доцент кафедри к.мед.н. Бурега Ігор Юрійович
 • доцент кафедри к.пед.н. Виселко Андрій Дмитрович
 • доцент кафедри к.мед.н.,  Великородний Віктор Іванович
 • доцент кафедри к.біол.н., Черненко Галина Петрівна
 • доцент кафедри к.біол.н. Мархонь Наталя Олександрівна
 • викладач доктор філософії Коновалова Олена Сергіївна
 • викладач Чобіток Лілія Олександрівна
 • викладач Давиденко Інна Василівна
 • викладач Данильченко Альбіна Костянтинівна
 • викладач Євтушенко Тамара Владиславівна
 • викладач Порвишерст Катерина Юріївна
 • викладач Терещенко Наталія Миколаївна
 • викладач Філіпенко Вікторія Віталіївна

кафедра 2