>>>Посилання на матеріали з навчально-методичного забезпечення кафедри<<<

Викладання дисциплін на кафедрі проводиться у спеціально оснащених аудиторіях з використанням сучасних науково-методичних матеріалів зі застосуванням муляжів та тренажерів для засвоєння практичних навичок необхідних для отримання кваліфікації лікаря. Клінічними базами кафедри є провідні медичні установи міста Дніпра та Дніпропетровської області. За період існування кафедра підготувала та випустила багато майбутніх фахівців.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Гігієна та екологія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Радіологія
 • Внутрішня медицина
 • Фтизіатрія
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Соціальна медицина, гром.здоров’я
 • Догляд за хворими
 • Сестринська практика
 • Виробнича лікарська практика
 • Домедична допомога
 • Охорона праці в галузі
 • Основи діагностики функціональних систем
 • Медична психологія
 • Судова медицина. Медичне право України
 • Вікові аспекти фармакотерапії
 • Дерматологія, венерологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Актуальні питання гастроентерології
 • Актуальні питання пульмонології
 • Основи психоаналізу
 • Актуальні питання патології периферичної нервової системи
 • Актуальні питання нефрології
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Клінічна імунологія та алергологія. Професійні хвороби
 • Актуальні питання ендокринології
 • Акутальні питання кардіології
 • Сучасні біомаркери в клініці внутрішніх хвороб
 • Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Ендокринологія
 • Побічна дія ліків
 • Невідкладні стани в ендокринології
 • Актуальні питання ВІЛ-інфекції
 • Актуальні питання клінічної імунології та алергології
 • Інструментальні методи функціональної діагностики
 • Інфекційні хвороби
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Соціальна медицина, гром.здоров’я та основи доказової медицини
 • Неврологія
 • Неврологія, в т.ч. нейростоматологія
 • Загальна медична підготовка (дерматологія, венерологія; психіатрія, наркологія, медична психологія; фізична реабілітація, спортивна медицина; ендокринологія)

 

photo 6

Склад кафедри:

 • завідувач кафедрою д.мед.н., професор, заслужений працівник охорони здоров'я України  Дюдюн Анатолій Дмитрович
 • професор кафедри д.мед.н., професор Алексєєнко Зоя Костянтинівна
 • професор кафедри д.мед.н., професор Крижанвський Дмитро Георгійович 
 • професор кафедри д.мед.н., доцент Агарков Сергій Федорович
 • професор кафедри д.мед.н., професор Тітов Герман Іванович
 • професор кафедри к.мед.н., доцент Абрамов Сергій Вікторович
 • доцент кафедри к.мед.н., доцент Максименко Оксана Павлівна
 • доцент кафедри к.мед.н., доцент Бойко Ольга Вікторівна
 • доцент кафедри к.мед.н. Шевченко Ірина Федорівна
 • асистент кафедри к.мед.н. Деркач Алла Кирилівна
 • асистент кафедри к.мед.н. Кравченко Марина Костянтинівна
 • асистент кафедри к.мед.н. Широков Олександр Васильович
 • асистент кафедри к.мед.н. Дєєв Володимир В'ячеславович
 • асистент кафедри к.мед.н. Степура Валерій Павлович 
 • асистент кафедри доктор філософії Гладких Надія Олександрівна
 • асистент кафедри Адегова Людмила Яківна
 • асистент кафедри Башта Ірина Григорівна
 • асистент кафедри Євтушенко Наталія Вікторівна
 • асистент кафедри Заяць Ірина Олександрівна
 • асистент кафедри Павлова Вікторія Василівна
 • асистент кафедри Пригорнева Олена Володимирівна
 • асистент кафедри Сорокін Леонід Леонідович