Основною метою навчального відділу є організація освітнього процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі охорони здоров’я.

ЗАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ: 

 • реалізація концепції освітньої діяльності університету;
 • організація навчальної та методичної роботи в університеті, її системне вдосконалення;
 • впровадження інноваційних розробок у навчально-виховний процес, навчально-методичну роботу факультетів, кафедр та окремих підрозділів;
 • розробка проектів нормативних, інструктивних і організаційно- методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, науково-методичної роботи, ліцензування, акредитації, статистики тощо;
 • координація роботи деканатів і кафедр у питаннях виконання державних вимог до організації навчальної роботи, надання допомоги у вирішенні питань, пов’язаних з освітнім процесом, створення узагальнених рекомендацій для оптимізації освітнього процесу;
 • організація та підготовка: виробничих нарад із заступниками декана, завідувачами кафедр, інспекторами деканату, секретарями атестаційної комісії з питань підготовки інформації щодо ліцензування та акредитації спеціальностей та університету в цілому;
 • інформування деканатів, завідувачів кафедр про нові положення, нормативні документи і накази, що регламентують освітній процес;
 • перспективне і поточне планування навчального процесу й ефективне управління ним;
 • контроль за ходом усіх видів навчальних занять;
 • моніторинг якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідності з державними стандартами освіти;
 • підготовка проектів наказів з питань навчальної роботи;
 • участь у роботі університету з акредитації та ліцензування освітніх програм.