Анкетування — метод отримання інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих запитань попередньо підготовлених бланків — анкет.

Після узагальнення данних заповнених анкет одержується об'єктивна інформація щодо ставлення здобувачів освіти до освітнього процесу вцілому, викладання окремих дисциплін, перегляду освітніх програм, тощо. 

Анкетування є анонімним та потребує лише декілька хвилин вашого часу.

Є зауваження чи пропозиції щодо освітньої програми? Заповнюй анкету!

-Щодо розробки і перегляду освітньої програми (для удосконалення ОП)

 

Також просимо вас прийняти участь у опитуванні за 1 семестр 2022/2023 навчального року:

Стоматологія:

-Якість викладання дисциплін в ДМІ ТНМ (оцініть дисциплини, що було завершено в поточному семестрі)

-Якість освітнього процессу в ДМІ ТНМ (оцініть освітній процес вцілому)

 

Медицина:

-Якість викладання дисциплін в ДМІ ТНМ (оцініть дисциплини, що було завершено в поточному семестрі)

-Якість освітнього процессу в ДМІ ТНМ (оцініть освітній процес вцілому)

 

З результатами опитування можна ознайомитися на сторінці Забезпечення якості освіти.