Анкетування — метод отримання інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих запитань попередньо підготовлених бланків — анкет.

Після узагальнення данних заповнених анкет одержується об'єктивна інформація щодо ставлення здобувачів освіти до освітнього процесу вцілому, викладання окремих дисциплін, перегляду освітніх програм, тощо. 

Анкетування проводиться раз на рік, є анонімним та потребує лише декілька хвилин вашого часу.

Просимо вас прийняти участь у опитуванні за 2020/2021 навчальний рік:

-Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та навчання в ДМІ ТНМ

-Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процессу в ДМІ ТНМ

-Анкета для здобувачів вищої освіти щодо розробки і перегляду освітньої програми