Анкетування — метод отримання інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих запитань попередньо підготовлених бланків — анкет.

Після узагальнення данних заповнених анкет одержується об'єктивна інформація щодо ставлення здобувачів освіти до освітнього процесу вцілому, викладання окремих дисциплін, перегляду освітніх програм, тощо. 

Анкетування проводиться раз на рік, є анонімним та потребує лише декілька хвилин вашого часу.

З результатами опитування можна ознайомитися на сторінці Забезпечення якості освіти.

 

Просимо вас прийняти участь у опитуванні за 1 семестр 2021/2022 навчального року:

-Якість викладання дисциплін в ДМІ ТНМ (оцініть дисциплини, що було завершено в поточному семестрі)

-Якість освітнього процессу в ДМІ ТНМ (оцініть освітній процес вцілому)

 

-Щодо розробки і перегляду освітньої програми (для удосконалення ОП)