Голова СНТ - Тарнапович Павло Ігоревич.

Студентське наукове товариство ДМІ ТНМ нараховує 5 наукових гуртків, в які входять секції за фахом, що охоплюють до 300 здобувачів освіти, що створює умови не тільки для творчої діяльності, а і сприяє набуттю впевненості здобувачами вищої освіти у своїх можливостях по оволодінню основними методами наукових досліджень та досягненню необхідних професійних якостей.

Робота СНТ ґрунтується на загальних принципах, що визначені Статутом СНТ, і включає

  • проведення фрагментів експериментальних та клінічних досліджень;
  • організацію та проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів наукових та навчально-методичних робіт;
  • підготовку матеріалів доповідей та участь у міжнародних, національних, міжвузівських, підсумкових, факультетських і міжкафедральних наукових конференціях;
  • поточну інформаційно-організаційну роботу, тощо;

В ДМІ ТНМ створюються умови для виконання здобувачами вищої освіти наукових досліджень у позааудиторний час. Останнім часом підвищено якісний рівень публікацій результатів наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених.

Молоді науковці ДМІ ТНМ беруть участь у наукових форумах, що проводяться в інших містах нашої країни та за її межами.

 На фото - заняття у стоматологічній секції СНТ проводе запрошений фахівець - Ідашкіна Н.Г.