Вибіркові дисципліни  першого курсу 

1. Іноземна мова

2. Медична та біологічна фізика, медична інформатика

3. Безпека життєдіяльності, основи біостики та біобезпеки

4. Фундаментальні основи традиційної медицини

5. Деонтологія в медицині

6. Фізичне виховання

7. Основи академічного письма

8. Основи професійної мовної комунікації

9. Релігієзнавство

 

 Вибіркові дисципліни  другого курсу 

1. Іноземна мова

2. Догляд за хворими (практика)

3. Долікарська допомога

4. Охорона праці в галузі

5. Клінічна анатомія та оперативна хірургія

6. Фармакогнозія та фітотерапія

7. Біоритмологія

8. Основи нутриціології

9. Основи натуропатії

10. Медична психологія

11. Академічна доброчесність

12. Логіка 

13. Етика

14. Естетика

15. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності

16. Фізичне виховання та здоров'я

17. Сучасні проблеми біофізики

 

 Вибіркові дисципліни  третього курсу 

1. Іноземна мова

2. Сестринська практика

3. Основи мануальної терапії

4. Основи дієтотерапії і раціонального харчування

5. Хроноритмологія

6. Основи гомеопатії

7. Клінічна мікробіологія

8. Основи педагогіки

 

Вибіркові дисципліни  четвертого курсу 

1. Фізіологічна реабілітаційна медицина

2. Судова медицина. Медичне право України

3. Дерматологія, венерологія

4. Основи рефлексотерапії

5. Сучасні методи генетичної діагностики

6. Методологія доказової медицини

7. Основи іридодіагностики

8. Основи формування здорового способу життя

9. Фізична реабілітація, спортивна медицина

 

Вибіркові дисципліни  п'ятого курсу 

1. Епідеміологія та принципи доказової медицини

2. Екстрена та невідкладна медична допомога

3. Основи фізіологічної регуляційної медицини       

4. Основи гомотоксикології

5. Основи геронтології та геріатрії

6. Актуальні питання нефрології

7. Актуальні питання судинної хірургії

8. Інструментальні методи функціональної діагностики

9. Рефлексотерапія в системах відповідності

10. Фармакопунктура та гомеосінєатрія

11. Апітерапія та гірудотерапія

12. Мікронутрієнтологія

13. Спеціальна фітотерапія

 

Вибіркові дисципліни  шостого курсу 

1. Загальна практика (сімейна медицина)

2. Ендокринологія

3. Біоклінічна медицина

4. Побічна дія ліків                                

5. Паліативна та хоспісна медицина 

6. Основи курортології

7. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я

8. Доказова медицина

9. Медицина малих доз

10. Актуальні питання гастроентерології

11. Інфекції, пов‘язані з наданням медичної допомоги

12. Спеціальна гомеопатія

13. Пластична та реконструктивна хірургія