Вибіркові дисципліни  першого курсу                             

1. Іноземна мова.

2. Медична та біологічна фізика, медична інформатика.

3. Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки.

4. Фундаментальні основи традиційної медицини.

5. Біоритмологія.

6. Основи психології і педагогіки у вищій медичній школі.

7. Основи академічного письма.

8. Основи професійної мовної комунікації.

9. Естетика.

10. Основи формування здорового способу життя.

11. Релігієзнавство.

12. Логіка.

13. Деонтологія і етика в медицині.

 

 Вибіркові дисципліни  другого курсу    

1. Виробнича практика (Догляд за хворими)/Виробнича практика (сестринська).

2. Долікарська допомога (стоматологія).

3. Клінічна анатомія та оперативна хірургія.

4. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності.

5. Фітотерапія і фармакогнозія.

6. Основи мікроелементології.

7. Медична термінологія з підготовкою до Іго етаму ЄДКІ.

8. Основні технології виготовлення зубних протезів.

9. Стоматологічна одонтогліфіка та антропологія.

10. Сучасні стоматологічні матеріали.

11. Ергономіка у практичній стоматології.

12. Академічна доброчесність.

 

 Вибіркові дисципліни  третього курсу  

1. Іноземна мова.

2. Судова медицина (стоматологія)/Медичне право України.

3. Охорона праці в галузі.

4. Основи мануальної терапії.

5. Натуропатія.

6. Підготовка до Іго етапу ЄДКІ.

7. Мікроскопічна стоматологія.

8. Нутриціологія.

9. Сучасні принципи проблемно-орієнтованого навчання.

10. Біомеханіка ЩЛА.

 

 Вибіркові дисципліни  четвертого курсу  

1. Загальна  медична  підготовка (дерматологія, венерологія; психіатрія, наркологія; медична психологія; фізична реабілітація, спортивна медицина ендокринологія). 

2. Офтальмологія  та оториноларингологія.

3. Неврологія, в т.ч. нейростоматологія.

4. Педіатрія.

5. Акушерство.

6. Фтизіатрія.

7. Пропедевтика алопатичної медицини.

8. Основи рефлексотерапії.

9. Основи гомеопатії.

10. Косметологія.

11. Комп’ютерні технології в стоматології.

12. Мікробіологічні аспекти захворювань пародонту.

13. Стоматологічні аспекти інфекційних хвороб, у т.ч COVID – 19.

14. Сучасні методи генетичної діагностики.

15. Основи естетичної реставрації зубів.

16. Психосоматика у стоматології.

17.  Імунопрофілактика.

 

 Вибіркові дисципліни  п'ятого курсу  

1. Первинна стоматологічна профілактика.

2. Сучасні технології тотального протезування.

3. Біоклінічна медицина.

4. Фізіологічна регуляційна медицина.

5. Основи курортології

6. Сучасні технології незнімної ортодонтичної техніки для лікування ортодонтичних пацієнтів.

7. Менеджмент і маркетинг в стоматології.

8. Протезування на імплантатах.

9. Ендодонтія у дитячій стоматології.

10. Особливості протезування нижньої щелепи при атрофії.

11. Підготовка до до ІІго етапу ЄДКІ.

12. Клінічна імунологія та алергологія.