Поточна акредитація


Про роботу


Забезпечення якості освіти


Академічна доброчесність


«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень», – знаходимо у Законі України про «Освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII, стаття 42 “Академічна доброчесність”.

Антикорупційна діяльність


Міжнародна діяльність


Навчально-методична робота


Наукова робота


Протидія дискримінації та булінгу


Позанавчальна діяльність


Благодійна діяльність


Адміністрація, викладачі, студенти ДМІ ТНМ мають активну громадську позицію й приймають участь у численних благодійних акціях.

Співпраця з роботодавцями


Співпраця з випускниками ДМІ ТНМ