Академічна доброчесність

«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень», – знаходимо у Законі України про «Освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII, стаття 42 “Академічна доброчесність”.

Іншими словами, під академічною доброчесністю ми розуміємо правила, яких учасники освітнього процесу повинні дотримуватися під час створення власних проектів, якщо вони користуються допоміжною інформацією (зокрема не включати до свого проекту чужі роботи без посилання на них). У більшості випадків це стосується здобувачів вищої освіти (студентів) та викладачів закладів вищої освіти, тому що студенти готують реферати, курсові, дипломні роботи та інше, а викладачі готують свої наукові, науково-методичні роботи на різні теми і здають їх до друку в журналах, збірниках, монографіях, дисертаціях.

З часу набрання чинності нового «Закону про Освіту», академічна доброчесність стає невід’ємної частиною освітнього процесу, а її порушення – загрозою для кожного студента та викладача. За недотримання доброчесних принципів навчання, здобувачі освіти можуть бути притягнені до повторного проходження оцінювання по дисципліні чи курсу, та навіть відрахування. Серед викладачів закладів вищої освіти, при виявленні академічної недоброчесності, їх наукові та науково-методичні роботи не допускаються до друку або можуть бути анульовані вже після публікацій.

(за матеріалами https://academiq.org.ua/ )

Пропонуємо вам пройти відповідні курси на ресурсі EdEra

 

До Вашої уваги серія інфобюлетнів за темою "Академічна доброчесність" від проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP).