У своїй діяльності ДМІ ТНМ керується Законом України "Про запобігання корупції"

Усі працівники інституту, посадові особи і здобувачі освіти вживають усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.