Основними напрямками наукової роботи у ЄМУ є:

 

 • визначення та ухвалення на Вченій Раді напрямків наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт;
 • діяльність Студентського наукового товариства;
 • участь у наукових з’їздах, симпозіумах, конференціях, семінарах;
 • підготовка статей з результатами оригінальних теоретичних та клінічних досліджень для публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, як шлях до отримання наукових грантів, видання наукових монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів, тощо.

 

 Сьогодні професорсько-викладацький склад ЄМУ нараховує понад 80 осіб, серед яких 14 докторів та 38 кандидат наук, з них 10 професорів24 доцента.

Серед викладачів:

 • 1 – член-кореспондент НАМН України,
 • 1 лауреат Державної премії України,
 • 1 заслужений працівник освіти України,
 • 1 Заслужений працівник охорони здоров'я України
 • більш 70  членів міжнародних та всеукраїнських наукових товариств і лікарських асоціацій.

До складу ЄМУ академії входять 5 кафедр.

Наукова та науково-методична діяльність співробітників ЄМУ здійснюється за такими напрямками:

 • підготовка до видання монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів, атласів, підручників, посібників та ін.;
 • участь у наукових з′їздах, симпозіумах, конференціях, семінарах;
 • виконання оригінальних та комплексних наукових досліджень;
 • створення та правовий захист винаходів;
 • діяльність Студентського наукового товариства, тощо.

Відповідна увага приділяється підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Так, всього були підготовлені 1 доктор та 2 кандидата медичних наук, також, на теперішній час співробітниками ЄМУ виконуються три наукових роботи на здобуття наукового ступеню доктора філософії.  

У період з 1993 по 2019 роки проректорами з наукової роботи були: к.мед.н., доцент Красовська А.Г.; д.мед.н., професор Санжаровська Н.К.; к.мед.н., доцент Шевченко І.М.; д.мед.н., професор Байбаков В.М. З 2020 року цей напрямок роботи очолює д.б.н., професор Островська С.С.

За результати теоретичних та клінічних досліджень співробітниками ЄМУ було опубліковано більш ніж 2000 наукових статей, з них з кордоном біля 80, науково-методичних видань 435, монографій 17 та ін.

У 2018 р., д.мед.н, професор А.Г. Кириченко отримала Державну Премію України у галузі науки і техніки - за цикл робіт по проблемам діагностики та лікування неврологічних захворювань.

Зусиллями професорсько-викладацького складу ЄМУ проводиться робота щодо реалізації наукового та творчого потенціалу, у тому числі шляхом оновлення матеріально-технічної бази та ефективного впровадження інноваційних досягнень в практику охорони здоров'я населення.