В ДМІ ТНМ щорічно видається Збірка "Актуальні питання медицини" з матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. 

 

ДМІ ТНМ є одним із засновників періодичного видання "Фітотерапія. Часопис".

Журнал «Фітотерапія.Часопис» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з біологічних наук (спеціальність: 091. Біологія ) відповідно до Наказу МОН України від 15.04.2021 № 420 (додаток 3), медичних та фармацевтичних наук (спеціальності: 222. Медицина, 226. Фармація, промислова фармація) відповідно до Наказу МОН України від 27.09.2021 № 1017 (додаток 3).

photo 1

З матеріалами видання можна ознайомитися за наступними посиланнями:

Фітотерапія. Часопис №2/2021

Фітотерапія. Часопис №1/2021

Фітотерапія. Часопис №4/2020

Фітотерапія. Часопис №3/2020

Фітотерапія. Часопис №2/2020

Фітотерапія. Часопис №1/2020

Видання за 2009-2019 роки