Центральна методична комісія Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

 

 

Центральна методична комісія ДМІ ТНМ (далі ЦМК) є постійно діючим дорадчим органом ДМІ ТНМ, що забезпечує керівництво, координацію та аналіз навчально-методичної діяльності інституту з метою підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Голова ЦМК - перший проректор.

Головними цілями ЦМК є: 

 1. визначення основних пріоритетних напрямків навчально-методичної роботи в ДМІ ТНМ;
 2. вивчення та узагальнення досвіду навчально-методичної роботи закладів вищої освіти України і розробка рекомендацій для реалізації на кафедрах ДМІ ТНМ передового досвіду;
 3. планування та організація освітнього процесу;
 4. організаційне та загально-методичне забезпечення освітнього процесу.

Структура ЦМК та організація її роботи визначаються наказами Ректора та рішеннями Вченої Ради ДМІ ТНМ.

До складу ЦМК входять: 

 • завідувачі кафедрами;
 • професори та доценти, відповідальні за навчальний процес на кафедрах;
 • начальник навчального відділу;
 • голови профільних методичних комісій;
 • декан медичного факультету;
 • завідувач бібліотекою;
 • інші працівники ДМІ ТНМ, діяльність яких пов'язана з науково-педагогічною роботою.

Планові засідання ЦМК проводяться згідно відповідного плану роботи.