Центральна методична комісія Європейського медичного університету

 

 

Центральна методична комісія ЄМУ (далі ЦМК) є постійно діючим дорадчим органом ЄМУ, що забезпечує керівництво, координацію та аналіз навчально-методичної діяльності університету з метою підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Голова ЦМК - перший проректор.

Головними цілями ЦМК є: 

 1. визначення основних пріоритетних напрямків навчально-методичної роботи в ЄМУ;
 2. вивчення та узагальнення досвіду навчально-методичної роботи закладів вищої освіти України і розробка рекомендацій для реалізації на кафедрах ЄМУ передового досвіду;
 3. планування та організація освітнього процесу;
 4. організаційне та загально-методичне забезпечення освітнього процесу.

Структура ЦМК та організація її роботи визначаються наказами Ректора та рішеннями Вченої Ради ЄМУ.

До складу ЦМК входять: 

 • завідувачі кафедрами;
 • професори та доценти, відповідальні за навчальний процес на кафедрах;
 • начальник навчального відділу;
 • голови профільних методичних комісій;
 • декан медичного факультету;
 • завідувач бібліотекою;
 • інші працівники ЄМУ, діяльність яких пов'язана з науково-педагогічною роботою.

Планові засідання ЦМК проводяться згідно відповідного плану роботи.