З метою забезпечення високоякісної підготовки здобувачів вищої освіти на підставі комплексного співробітництва  ДМІ ТНМ із закладами охорони здоров'я різної форми власності в інституті створено Раду Роботодавців, яка сприяє підготовці висококваліфікованих, мотивованих та конкурентноспроможних фахівців медиків.

ДМІ ТНМ активно співпрацює з лікарнями міста Дніпра та області, в тому числі має договори про проходження здобувачами освіти виробничої практики.