З метою забезпечення високоякісної підготовки здобувачів вищої освіти на підставі комплексного співробітництва  ДМІ ТНМ із закладами охорони здоров'я різної форми власності в інституті створено Раду Роботодавців, яка сприяє підготовці висококваліфікованих, мотивованих та конкурентноспроможних фахівців медиків.

ДМІ ТНМ активно співпрацює з лікарнями міста Дніпра та області, в тому числі має договори про проходження здобувачами освіти виробничої практики.

Одним з прикладів визнання взаємовигідності партнерсва була зустріч 24 грудня 2019 року. На засіданні Вченої Ради ДМІ ТНМ були присутні представники військової частини А4615.

Начальник відділення стоматології, Ігор Миколайович Матрос-Таранець, подякував адміністрації інституту за плідну співпрацю і нагородив ректора, почесного президента та першого проректора ДМІ ТНМ почесними знаками "Маріуполь. Відстояли - перемогли".

photo 1  photo 2 
 photo 3  photo 4

photo 5