Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти ДМІ ТНМ базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти 2015 року, «Положення про сиcтему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності» і має таку структуру:

  Зовнішній моніторінг

якості освітньої діяльності:

 

 Внутрішній моніторінг

якості освітньої діяльності:

 

  •  Якість організації освітнього процесу
  • Якість навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

6 грудня 2018 року - у ДМІ ТНМ проходить чергова акредитаційна експертиза:

photo 1


 

графік

графік 2

 

 

графік 3

графік 3