Розклад занять


Бібліотека


Бібліотека ДМІ ТНМ, як і сам інститут, функціонує з 1993. З того часу її користувачами були тисячі користувачів: здобувачі вищої освіти, викладачі, працівники інституту.

Додаткова література та періодичні видання


Виробнича практика студентів


Виробнича практика здобувачів вищої освіти медичних закладів є важливою ланкою в підготовці лікаря і невід'ємною частиною навчального процесу.

Підсумкова атестація випускників ДМІ ТНМ


Щорічно у ДМІ ТНМ здійснюється підсумкова атестація випускників, метою якої є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Ліцензовані іспити КРОК