Щорічно у ДМІ ТНМ здійснюється підсумкова атестація випускників, метою якої є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

 

 

photo 1

photo 2