У бібліотеці ДМІ ТНМ в наявності іноземні та періодичні фахові видання України, в яких викладачі та здобувачі вищої освіти мають змогу ознайомитися з новинами наукових пошуків та досліджень в сучасній медицині.

В ДМІ ТНМ щорічно видається Збірка "Актуальні питання медицини" з матеріалами міжнародної науково-методичної конференції.