Бібліотека ДМІ ТНМ, як і сам інститут, функціонує з 1993. З того часу її користувачами були тисячі користувачів: здобувачі вищої освіти, викладачі, працівники інституту.

Бібліотека розтошована за двома адресами: на вулиці Європейській 15 та на вулиці Тітова 10, має читальну залу, що обладнання комп'ютерною технікою для виходу у мережу Інтернет.

Графік роботи бібліотеки
№   Підрозділ: Часи роботи:   Вихідні дні:
Книжковий фонд  10:00-17:00  субота, неділя
 Читальна зала 10:00-17:00   субота, неділя

Бібліотека:

library 3

Читальна зала ДМІ ТНМ:

library 1library 2

 

Посилання для доступу до профільної інформації

Сайти відомих медичних організацій:

 1. Всесвітня організація охорони здоров’я
 2. Українське лікарське товариство
 3. Міжнародне товариство з вивчення діабету у дітей і підлітків
 4. Міжнародне агентство з дослідження раку
 5. Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA)
 6. Всеукраїнська асоціація інфекціоністів
 7. Всесвітня конфедерація фізичної терапії
 8. Академія лазерної стоматології США
 9. Американська стоматологічна асоціація
 10. Асоціація стоматологів України
 11. Українська академія парадонтології

 

Науково-медичні бібліотеки України:

 1. Національна наукова медична бібліотека України
 2. Вінницька обласна наукова медична бібліотека
 3. Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека
 4. Житомирська обласна наукова медична бібліотека
 5. Запорізька обласна наукова медична бібліотека
 6. Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
 7. Комунальний заклад “Львівська обласна наукова медична бібліотека”
 8. Полтавська обласна наукова медична бібліотека
 9. Рівненська обласна наукова медична бібліотека 
 10. Сумська обласна наукова медична бібліотека
 11. Комунальний заклад Херсонської обласної ради “Обласна наукова медична бібліотека”
 12. Хмельницька обласна наукова медична бібліотека
 13. Чернігівська обласна наукова медична бібліотека
 14. Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова
 15. Бібліотека Запорізького державного медичного університету
 16. Бібліотека Івано-Франківського державного медичного університету
 17. Наукова бібліотека Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 18. Бібліотека ДЗ “Луганський державний медичний університет”
 19. Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
 20. Бібліотека Львівського медичного інституту
 21. Бібліотека Одеського державного медичного університету
 22. Бібліотека ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”
 23. Бібліотека Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського
 24. Бібліотека Національного фармацевтичного університету
 25. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету
 26. Бібліотека Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

Бази інформаційних даних:

 1. Google books Бібліотека Google містить понад 15 млн. книг, доступних у повних текстах або представлених для перегляду лише декількома сторінками для ознайомлення.
 2. Google Scholar Повнотекстовий пошук в мережі інтернет наукової літератури за різними галузями знань та за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати і звіти, які опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями.
 3. PubMed Бібліографічні бази даних Національної медичної бібліотеки (США) та Національного інституту здоров’я (США), що охоплюють різні медичні дисципліни.
 4. SpringerOpen Проект видавництва Springer, який публікує та надає безкоштовний доступ до понад 200 наукових рецензованих журналів та понад 40 книжок в галузі природничих наук та медицини.
 5. Medknow Найбільший видавець журналів відкритого доступу в галузі медицини – проект глобального видавця Wolters Kluwer Health. Публікує та надає вільний доступ до більше 350 рецензованих журналів.
 6. Acronym Finder    Найбільша та найповніша довідкова база даних акронімів та абревіатур, яка містить більше 1 млн. скорочень та їхніх значень.
 7. BioMed Central   База містить матеріали із 290 рецензованих журналів відкритого доступу з біології, медицини, технологій та суміжних наук, частина з них індексується Thomson Reuters (ISI), має високий Impact Factor. Всі статті видавництва індексуються в Scopus and Google Scholar.
 8. Bookshelf База даних Національного центру біотехнологічної інформації США (NCBI), що представляє книжки з біомедицини.
 9. Cambridge University Press  База даних охоплює різні галузі знань, в тому числі з біології та біомедичних наук, фізіології, психології і психіатрії, екології та інших.
 10. ClinVar Search database База даних Національного центру біотехнологічної інформації США (NCBI), яка надає публічний доступ до матеріалів, що містять інформацію про взаємозв’язок між клінічними проявами захворювань та фенотипами людини.
 11. Directory of Open Access Journals (DOAJ) Директорія наукових журналів відкритого доступу надає доступ до близько 9000 повнотекстових рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та різними мовами.
 12. EBSCO – AHFS Consumer Medication Information Авторитетне джерело та визнаний стандарт інформації з лікарських засобів для пацієнтів, доступний англійською та іспанською мовами. Виданий Американським товариством фармацевтів системи охорони здоров’я (AHFS), ресурс включає більше тисячі монографій з інформацією про лікарські засоби.
 13. eMPendium Електронна версія компендіума «Внутрішні хвороби» відомого польського терапевта Анджея Щеклика – доказова медична база даних із внутрішніх хвороб, портал для лікарів.
 14. Free Medical Journals Каталог журналів відкритого доступу з медицини. Понад 5 000 назв журналів можуть бути відібрані за предметною категорією, за імпакт-фактором, за мовою (англійською, французькою, іспанською, португальською, німецькою, турецькою та ін), за алфавітом, за періодом ембарго (доступ до повного тексту) тощо.
 15. FreeFullPDF Пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає вільний доступ до наукових журналів, дисертацій, плакатів і патентів.

 

Збірники наукових праць

1.    Актуальні питання медичної науки та практики (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України), 30.06.04. http://zmapo.edu.ua/index.php/zbirnyk

2.    Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України), 10.11.99. http://pharmed.zsmu.edu.ua/

3.    Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет), 09.06.99. http://naukainform.kpi.ua/

4.    Актуальні проблеми нефрології. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця), 09.06.99. Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук. праць (Вип. 4) / МОЗУ, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца / За ред. Т.Д. Никули.- К.: Задруга, 2000.- 195 с. | Request PDF (researchgate.net)

5.    Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации. (Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова, м. Ялта), 09.06.99. https://nstone51.ru/fizioterapiya/aktualnye-voprosy-kurortologii-fizioterapii-i..

6.    Актуальные проблемы медицины и биологии. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця), 09.06.99. https://sworld.com.ua/files/content_simp/s3/book12.pdf

7.    Гастроентерологія (Український НДІ гастроентерології МОЗ України), 10.11.99.Гастроентерологія - Gastroenterologìa (zaslavsky.com.ua)

8.    Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові), 09.06.99. http://www.igt.net.ua/vydannya.html

10.    Гигиена населенных мест. (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України), 09.06.99. http://www.hygiene-journal.org.ua/

11.    Гігієна праці (Інститут медицини праці Міністерства охорони здоров’я України, АМН України), 09.02.00.   https://imtuik.org.ua/gigiena_truda.html

13.    Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім П.Л. Шупика. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика), 09.06.99.  https://nuozu.edu.ua/d/nd/naukova-diialnist/naukovi-vydannia/zbirnyk-naukovykh-prats-nmapo-imeni-p-l-shupyka

14.    Кибернетика и вычислительная техника (НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України), з медичної інформатики і кібернетики, 13.02.08.  https://kvt-journal.org.ua/

15.    Медико-социальные проблемы семьи. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99. http://journal.ak-gin.org/index.php/mspf

16.    Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”, 09.06.99.  http://visnyk-med.uzhnu.edu.ua/