Іспити “Крок”

Іспити "Крок-1" та "Крок-2" – це обов’язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфікації лікаря.  "Крок-1" складається на третьму році навчання з фундаментальних дисциплін,  "Крок 2" складається на останьому році навчання (п'ятий для стоматологів і шостий для медиків) з основних професійно–орієнтованих дисциплін.

Тестовий ліцензійний іспит проводиться у всіх медичних навчальних закладах України в один день у письмовій (бланковій) тестовій формі.

Мета ліцензійного іспиту встановити відповідність рівня професійних знань та вмінь студентів  мінімально необхідному рівню знань згідно з державними кваліфікаційними вимогами.

Іспити "Крок" проводяться державною неприбутковою організацією, на яку Міністерством охорони здоров’я України покладено функцію зовнішнього контролю з оцінки якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я та встановлення її відповідності стандартам вищої освіти шляхом проведення стандартизованого тестування у формі ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», а саме «Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»

 

Для підготовки до іспитів рекомендуємо використовувати  Освітній модуль для підготовки здобувачів до складання іспитів КРОК

 

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2023 році (Наказ Міністерства охорони здоров’я України 13 вересня 2022 року № 1655)