• 2023-01-31

 

     Доводимо до Вашого відома, що у 2023 році мають місце деякі зміни щодо проходження інтернатури в Україні, що регламентовано «Оновленим переліком спеціальностей, за яким навчатимуть в інтернатурі з 2023 року»:
     Так, вступ до інтернатури за обраною спеціальністю визначатиме конкурсний бал, що розраховується на основі середнього балу оцінок під час навчання, «Крок 2» та ОСКІ.
     Випускник, який знає свій конкурсний бал, самостійно обирає в електронному кабінеті спеціальність, заклад вищої освіти (ЗВО) і базу стажування та подає заяву на участь у рейтинговому розподілі до 15 червня. Він має можливість вказати 5 власних пріоритетів за спеціальністю, закладом освіти та базою стажування. На основі конкурсного балу та встановлених пріоритетів автоматизований електронний розподіл визначає пропозицію щодо спеціальності, закладу освіти та бази стажування, що має бути прийнята або відхилена до 15 липня. В разі відмови випускник може взяти участь у новому рейтингуванні через рік.
     Конкурс за рейтингом ураховуватиме середній бал за весь період навчання, результати «Крок 2» та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСКІ). Електронна система розглядатиме заяви випускника відповідно до зазначених пріоритетів, починаючи з заяви з найвищою пріоритетністю. Пріоритетність заяв змінити не можна. Якщо випускник не потрапив на жодну з обраних спеціальностей, МОЗ запропонує йому спеціальність, базу стажування та ЗВО залежно від того, в яких спеціалістах є потреба в поточному році.
     Інтерни починають проходження інтернатури з 1 серпня. Вони вчитимуться за індивідуальними навчальними планами, що формуються на підставі програм підготовки в інтернатурі, та навчальними планами, розробленими Вченою радою ЗВО. Навчальні заклади надаватимуть базам стажування методичну та консультативну допомогу щодо підготовки спеціалістів в інтернатурі.
     З огляду на європейський досвід, оновили перелік спеціальностей, за яким навчатимуть в інтернатурі з 2023 року. З 35 спеціальностей, що були раніше, залишили 23:

 • Акушерство та гінекологія (3 роки)

 • Анестезіологія та інтенсивна терапія (3 роки)

 • Внутрішні хвороби (2 роки)

 • Загальна практика – сімейна медицина (2 роки)

 • Епідеміологія (1 рік)

 • Інфекційні хвороби (2роки)

 • Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія (1,5 роки)

 • Медицина невідкладних станів (1,5 роки)

 • Медична психологія (1 рік)

 • Неврологія (2 роки)

 • Ортопедія і травматологія (2 роки)

 • Отоларингологія (2 роки)

 • Офтальмологія (2 роки)

 • Радіологія (1,5 роки)

 • Патологічна анатомія (1,5 роки)

 • Педіатрія (2 роки)

 • Психіатрія (2 роки)

 • Хірургія (3 роки)

 • Фізична та реабілітаційна медицина (2 роки)

 • Дерматовенерологія (2 роки)

 • Дитяча хірургія (3 роки)

 • Стоматологія (1 рік)

 • Фармація (1 рік).

     Після завершення навчання в інтернатури лікарі можуть отримати вторинну спеціальність. Так, після первинної спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» упродовж 2-6 місяців можна здобути ще 34 різних спеціальностей, зокрема, клінічна онкологія, неврологія, радіологія, ультразвукова діагностика тощо. Інтерн може змінити базу стажування у випадку, якщо йому не нададуть можливості якісно відпрацювати необхідні навички та з вини бази стажування якість підготовки буде низькою – це мають підтвердити результати проміжного контролю знань. Або ж якщо чоловік (дружина) інтерна проходить військову службу чи службу в органах внутрішніх справ далеко від місця розташування бази стажування.
Упродовж усього терміну інтернатури контролюватимуть якість набуття знань та практичних навичок інтернами. З цією метою проводитимуть проміжний контроль (після проходження освітньої частини) та підсумковий (після завершення підготовки у формі атестації для визначення знань та практичних навичок).
    До атестації допускають інтернів, котрі опанували програму підготовки в інтернатурі та навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3».

 

 

   Деканат медичного факультету ДМІ ТНМ