Проведення підсумкового контролю знань студентів випускних курсів

  • 2022-05-10

 

Шановні здобувачі вищої освіти!

Повідомляємо про проведення підсумкового контролю знань студентів випускних курсів, які навчаються за спеціальностями «221. Стоматологія» та «222. Медицина», згідно графіку:

 

Спеціальність

Дата складання

221. Стоматологія

08.06.2022 р.

222. Медицина

25.05.2022 р.

 

Підсумковий контроль знань буде проведено у дистанційному режимі (на платформі Microsoft Teams).

Для даного підсумкового контролю знань будуть використані тестові завдання, які відповідають за типом, кількістю та профільним розподілом тестовим завданням, що використовуються протягом державного ліцензійного іспиту «КРОК-2».

Інформацію про час проведення підсумкового контролю знань буде додатково надано напередодні його складання.

ВАЖЛИВО! Успішне складання вказаного контролю знань є НЕОБХІДНОЮ умовою для проходження підсумкової атестації випускників.

УВАГА!!! Мінімально необхідний рівень для успішного складання підсумкового контролю знань дорівнює 62,0% правильних відповідей.