Місія, візія, стратегія ДМІ ТНМ


Статут ДМІ ТНМ


Структура ДМІ ТНМ


Колективний договір


Правила внутрішнього трудового розпорядку


Спеціальності та освітні програми


Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за 2 (магістрським) рівнем за спеціальностями (221) "Стоматологія" та (222) "Медицина".

Громадське обговорення


Положення що регулюють діяльність ДМІ ТНМ


Мови освітнього процесу


Щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення


Доступність будівель та корпусів ДМІ ТНМ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення підтверджена висновками Інститутом проектування та будівельних експертиз згідно чинного законодавства України.