Згідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Дніпровському медичному інституті традиційної і нетрадиційної медицини» мовою викладання  в  ДМІ  ТНМ  є державна  мова (українська),  але  з  метою  створення  умов  для міжнародної  академічної  мобільності  за  рішенням Ученої  ради  Інституту,  затвердженого  ректором, дисципліни  можуть  викладатися  іноземною  мовою (англійською).