Згідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Європейському медичному університеті » мовою викладання  в  ЄМУ  є державна  мова (українська),  але  з  метою  створення  умов  для міжнародної  академічної  мобільності  за  рішенням Ученої  ради  Університету,  затвердженого  ректором, дисципліни  можуть  викладатися  іноземною  мовою (англійською).